Welkom bij

V-KLIC

Introductie

Wie ik ben: Edwin van Haperen, bouwkundig ingenieur, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige en oprichter van V-KLIC. Ik ben actief in het adviseren over Arbo en veiligheid. Denk hierbij aan het inventariseren van een bedrijfs- en project (specifieke) RI&E en het toetsen hiervan, advisering op het gebied van een Taak Risico Analyse (TRA) en het uitvoeren van veiligheidsinspecties. Ofwel: het inzichtelijk maken waar een organisatie zich bevindt op Arbo- en veiligheidsgebied, in kaart brengen wat er moet gebeuren, zodat een organisatie haar veiligheidsbeleid kan verbeteren om dichterbij de stip op de horizon te komen.

V-KLIC; de juiste kijk op veiligheid en organisatie

Veiligheid staat voorop en V-KLIC hanteert hiervoor de volgende vier basisprincipes; Kijken, Luisteren, Informeren en Communiceren. Kijken naar je omgeving. Luisteren naar medewerkers en de interne en externe omgeving. Informeren van de omgeving/stakeholders over de bevindingen en hierop de communicatie goed inrichten. Deze vier principes vormen de basis voor een advies, geeft de organisatie inzicht, om zo stappen te maken op het gebied van veiligheid.

Toepassing veiligheid

Veiligheid is niet vanzelfsprekend en is voor iedereen anders. V-KLIC zet zich in voor bewustwording bij organisaties op het gebied van veiligheid en biedt praktische handvaten voor de toepassing van veiligheid in de dagelijkse praktijk en werkzaamheden.

De juiste partner op veiligheidsgebied

V-KLIC is dé partner voor als jij jouw organisatie naar een hoger veiligheidsniveau wilt brengen. Bij V-KLIC kun je onder andere terecht voor:

 

Geïnteresseerd in wat V-KLIC voor jouw organisatie kan betekenen en hoe V-KLIC jouw organisatie naar een hoger veiligheidsniveau kan brengen? Klik hier om contact op te nemen.

Professioneel veiligheidsadvies inwinnen

Het is algemeen bekend dat arbeidsprocessen steeds complexer aan het worden zijn. Het gevolg is dat er steeds meer nieuwe gevaren ontstaan waardoor het nodig is om veiligheidsadvies in te winnen. Als veiligheidsadviseur denk ik mee om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en invulling te geven aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk. Veiligheidsadvies op maat nodig? Neem contact op.  

Hoe creëer je een veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf?

Het is belangrijk dat incidenten en veiligheidsrisico’s binnen de organisatie snel worden gemeld. Een voorwaarde hiervoor is dat er een veiligheidscultuur ontstaat waarin iedereen zich comfortabel voelt om daarover te praten. In de praktijk blijkt vaak dat werknemers zich nog niet zo snel uitlaten over potentiële veiligheidsrisico’s. Dat is een gemiste kans, want hierdoor kunnen er ook geen preventieve maatregelen genomen worden. Daarom: maak veiligheid bespreekbaar in jouw organisatie. V-KLIC helpt jou hierbij.

Waarom een bouwveiligheidsplan belangrijk is voor een goede uitvoering

Wist je dat een bouwveiligheidsplan heel belangrijk is om de veiligheid van jouw werknemers te garanderen? In de praktijk blijkt het helaas vaak zo te zijn dat er niet goed/ voldoende over de veiligheid is nagedacht. Door een bouwveiligheidsplan te laten maken ben je verzekerd dat aan de basisregelgeving wordt voldaan en dat jouw organisatie hierdoor zorg draagt voor de veiligheid van jouw werknemers. Hierdoor creëer je een vellige werkomgeving en bewustwording op de werkvloer. Daarnaast zijn bouwveiligheidsplannen vaak ook een verplichting bij bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning. Een op maat advies voor jouw project? Neem contact op

Neem contact op