Bouwveiligheidsplan

Bouwveiligheidsplan is belangrijk voor een goede uitvoering

Een doordacht bouwveiligheidsplan is vaak verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Wist u dat naast deze praktische reden een bouwveiligheidsplan heel belangrijk is om de veiligheid van uw werknemers te garanderen? In de praktijk blijkt het helaas vaak zo te zijn dat er niet goed over de veiligheid is nagedacht. Door een bouwveiligheidsplan te laten maken bent u verzekerd dat aan alle regelgeving wordt voldaan en u zorg draagt voor de veiligheid van uw werknemers. Voor iedere fase kunt u een bouwveiligheidsplan laten opstellen. Moet het bouwproject nog beginnen? Dan wordt het bijbehorende plan het

V&G ontwerpplan genoemd. Zodra het project naar de uitvoeringsfase gaat wordt het V&G ontwerpplan als basis voor het V&G Uitvoeringsplan gebruikt. Meer weten over mijn werkwijze? Neem gerust contact op om kennis te maken!

Bouwveiligheidsplan voor directe omgeving relevant

Wist u dat een bouwveiligheidsplan ook erg belangrijk is om de veiligheid van de directe omgeving te garanderen? Denk bijvoorbeeld aan de sloop van bepaalde gebouwen. In dat geval moet er bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden om dit zo veiligheid mogelijk te laten verlopen. Hierdoor kunt u overlast zo veel mogelijk voorkomen. Doet er zich toch een veiligheidsrisico voor? Dan staat in het bouwveiligheidsplan exact beschreven welke acties er ondernomen moeten worden. Hierdoor weet iedereen precies waar deze aan toe is. Naast de technische kant van veiligheid speelt de welwillendheid van omringende bewoners natuurlijk ook een rol. Ik probeer ze daarom zo veel mogelijk te betrekken bij het plan. Wilt u tijd en geld besparen bij een toekomstig bouwproject? Daarbij is een bouwveiligheidsplan onmisbaar. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Expertise op het gebied van veiligheid

Als veiligheidsdeskundige hecht ik veel belang aan het opstellen van een bouwveiligheidsplan op basis van maatwerk. Ook mijn andere werkzaamheden kenmerken zich door een persoonlijke aanpak. U kunt mij ook inschakelen als u veiligheidsadvies wilt over een vraagstuk of situatie die speelt binnen uw organisatie. Op basis van verschillende inzichten uit de veiligheidskunde en psychologie ga ik onderzoeken hoe we de beste veiligheidssituatie kunnen creëren. Een voorwaarde hiervoor is dat er een veiligheidscultuur heerst waarin iedereen zich comfortabel voelt om over veiligheidsrisico’s te praten. Ook op dit gebied ligt mijn expertise die ik graag inzet om uw organisatie nog veiliger te maken! Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op