Veiligheidsadvies

Professioneel veiligheidsadvies inwinnen

Het is algemeen bekend dat arbeidsprocessen steeds complexer aan het worden zijn. Het gevolg is dat er steeds meer nieuwe gevaren ontstaan waardoor het nodig is om veiligheidsadvies in te winnen. Als veiligheidsadviseur denk ik mee om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en invulling te geven aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk. Dit doe ik onder andere door zoveel mogelijk de nadruk te leggen op preventie van incidenten. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis over wet- en regelgeving maar ook over menselijk gedrag. Met deze verschillende pijlers in mijn achterhoofd ga ik op zoek naar de beste manier om veiligheid op de werkvloer te verzekeren. Hierbij neem ik de belangen van stakeholders mee en is een goede samenwerking met de organisatie belangrijk bij het opstellen en implementeren van mijn veiligheidsadvies. 

Wat is het doel van een veiligheidsadvies?

Bij het uitbrengen van veiligheidsadvies is het doel dat risico’s in kaart worden gebracht en geminimaliseerd. Dit doe ik door gebruik te maken van de risicomanagementcyclus en de nieuwste veiligheidskundige ontwikkelingen te volgen. Wil je meer weten over hoe je de veiligheid en bewustwording van jouw werknemers vergroot? Dit breng ik in kaart  door een bouwplaats -of werkplekinspectie uit te voeren. Uiteraard ben ik op de hoogte van de laatste Arbowetgeving en Arboregelingen en pas ik deze toe bij het opstellen van mijn veiligheidsadvies. 

RI&E  

Neem contact op