Veiligheidscultuur

Creëer een veiligheidscultuur binnen uw bedrijf

Het is belangrijk dat incidenten en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf snel worden gemeld. Een voorwaarde hiervoor is dat er een veiligheidscultuur bestaat waarin iedereen zich comfortabel voelt om daarover te praten. In de praktijk blijkt vaak dat werknemers zich nog niet zo snel uitlaten over potentiële veiligheidsrisico’s. Dat is een gemiste kans want hierdoor kunnen er ook geen preventieve maatregelen genomen worden. Toegegeven, het is ook niet makkelijk om er over te praten. Door een veiligheidscultuur te creëren waarin dit normaal is, wordt er een drempel weggenomen. Hoe ziet de veiligheidscultuur er binnen uw bedrijf nu uit? Dat vormt het uitgangspunt om de gewenste cultuur binnen uw bedrijf te beschrijven. Op basis daarvan gaan we samen bepalen hoe uw organisatie invullen kan gaan geven aan deze cultuur. Hierbij spelen uw missie, visies en waarden natuurlijk een belangrijke rol. Deze fungeren namelijk als basis waarop ik mijn veiligheidsadvies baseer. Meer weten over mijn werkwijze? Neem contact op!

Inzicht krijgen in veiligheidscultuur

Het creëren van een veiligheidscultuur begint dus met het inzicht krijgen in de huidige cultuur. Hierbij maak ik gebruik van verschillende instrumenten, afhankelijk van hoe uw organisatie er uit ziet. Zo kan ik bijvoorbeeld een cultuurmeting uitvoeren om inzicht te krijgen in welke maatregelen goed zouden kunnen werken. Ook kan deze meting ervoor zorgen dat medewerkers worden gemotiveerd om de omslag te maken naar een veiligheidscultuur. Verder kan er inzicht worden verkregen door vragenlijsten te versturen. Uiteraard bespreek ik eerst uitvoerig met u welke optie het beste bij uw organisatie past. Wilt u meer inzicht krijgen in de veiligheidscultuur van uw organisatie? En stappen zetten naar een cultuur waarin iedereen zich comfortabel voelt om over veiligheidsrisico’s te praten? Neem contact met mij op!

Groter veiligheidsbewustzijn creëren in uw organisatie

Een belangrijke factor voor een veiligheidscultuur is dat al uw werknemers bewust zijn van veiligheid. Als veiligheidsdeskundige kan ik u ook advies over hoe er kennis gedeeld kan worden over dit onderwerp. Nadat er bijvoorbeeld een nieuw veiligheidsbeleid is opgesteld is het van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van alles wat er is besproken. Hier kan vorm aan worden gegeven door middel van workshops of andere interactieve werkvormen. Foto’s maken van de werksituatie kan ook goed werken om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Wilt u stappen zetten om de veiligheid binnen uw bedrijf te vergroten? Neem dan contact met mij op! Ik begeleid u ook graag bij het opstellen van een bouwveiligheidsplan.

Neem contact op